District Nurses Clinic next to Broadway Health Kaikohe

Location:36 Broadway, Kaikohe 0405, New Zealand